طراحی نمازخانه

پیش طرح نمازخانه

گروه مشاوره و ایده پردازی نارستان با در اختیار داشتن مجموعه ای از افراد متخصص و فعال در واحدهای اداری و اجرایی و نیز استفاده از تکنــولــوژی های روز دنیــا  طراحی ابتدایی مسجد را بر عهده گرفت و پیش طرح نمازخانه دلخواه و مورد تایید کارفرما را طراحی و تحویل مشتری محترم نمود.

این مجموعه با ساختار قوی مهندسی، توان بالای مدیریت پروژه، تجهیزات و ماشین آلات به روز و.با تکیه بر تیم آموزش دیده قادربه ارایه خدمات با کیفیت و با بهایی مناسب در زمانی کوتاه و یکجا به مشتریان در سطح ملی و بین المللی می باشد.