پوشش خبری و تصویری رویدادها

هر سازمان و شرکتی می بایست در انتشار وقایع، اخبار، ارایه محصول و خدمات جدید، معرفی محصولات و خدمات موجود و بسیاری از موضوعات و رویدادهایی که برای مخاطبان و مشتریان، مهم است به نحوی مطلوب و حرفه ای پوشش خبری داده و بصورت کامل اطلاع رسانی نماید.

خبرسازی یا همان تهیه خبر همراه با عکاسی و فیلمبرداری و تهیه مستندات تصویری از وقایع و رویدادهای مهم سازمان و شرکت کاری تخصصی و بسیار پر اهمیت می باشد که خروجی آن برای اطلاع رسانی وانتشار اخبار بسیار کاربردی و مهم می باشد.

پوشش خبری از اخبار و مستندات تهیه شده، به مراتب تخصصی تر و مهمتر می باشد. شناخت رسانه های مختلف خبررسان و خبر گزاری ها و پایگاه های خبری پر مخاطب و مرتبط که جامعه مخاطب هدف شما را در بر گرفته باشد و بتواند به نحوه موثر و کاربردی اخبار و اطلاعات شما را بازنشر کرده و پوشش دهد.
مجموعه نارستان ضمن شناخت فضای خبری موجود در ایران، با بسیاری از رسانه ها و خبرگزاری های صاحب نام و پرمخاطب کشور ارتباط موثر و مناسبی دارد و بسیار علاقمند است تا تجربیات موجود را در اختیار کلیه صاحبان کسب و کار قرار دهد.