مجری کمپین تبلیغات محیطی بانک قوامین

اکران بیش از 450 بیلبورد جاده ای ناجا با شعار های فرهنگی – ترافیکی با حمایت بانک قوامین در سراسر جاده های کشور

اکران بیش از 450 بیلبورد جاده ای ناجا با شعار های فرهنگی – ترافیکی با حمایت بانک قوامین در سراسر جاده های کشور تیم های تخصصی نصب و اکران تبلیغات محیطی...

ادامه مطلب
چاپ و اکران بیلبورد های بانک قوامین

مجری کمپین تبلیغات محیطی بانک قوامین با موضوع جی بی کارت بر روی بیش از 450 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در سطح جاده های کشور

تبلیغات محیطی تبلیغات محیطی به این دلیل که قابلیت دریافت فهم موضوع را برای مخاطبان زیادی دارند، این امکان را فراهم می ‌کنند که پیام تبلیغاتی بیشتر از یک بار، توجه...

ادامه مطلب