چاپ تقویم رومیزی شرکت پالاز

چاپ تقویم رومیزی شرکت پالاز

چاپ تقویم رومیزی شرکت پالاز

کانون تبلیغاتی نارستان  کار چاپ تقویم های رومیزی شرکت پالاز را بر عهده گرفته و کار جذاب و بی نظیری را با توجه به سلایق آن مجموعه محترم تحویل نمود.

تقویم دیواری و تقویم رومیزی هم از محبوب ترین هدایای تبلیغاتی نوروزی به شمار می روند که به ما نوید سالی جدید و با برکت را می دهند.

تقویم رومیزی ارزان تعداد صفحات کمتر به همراه دارد و دارای صحافی با کاغذهای سبک تر می باشد.

تقویم دیواری ارزان هم دارای صفحات کمتر و کوچکتر از تقویم دیواری A3 می باشد.

قیمت چاپ تقویم رومیزی و قیمت چاپ تقویم دیواری هم نسبت به کیفیت کاغذ و تعداد رنگ چاپ تقویم متغیر می باشد.