طراحی لوگو شرکت ایران کاشانه

طراحی لوگو شرکت ایران کاشانه

طراحی  لوگو، نشان یا تایپوگرافی

طراحی لوگو، نشان یا تایپوگرافی کمک به برندینگ سازی اصولی شما می کند؛ یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار خود و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند تا باعث شناخت محصول و معرفی خدمات وی در عرصه رقابت و بازار شود نشان تجاری و علامت انحصاری او می باشد.

با توجه به نوع استفاده و کاربرد به دو گروه: تایپوگرافی و نشان، آرام یا لوگو تقسیم می شوند.

طراحی لوگو شرکت ایران کاشانه

در طراحی لوگو به این نکته باید توجه داشت که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد به بیان دیگر با گذشت زمان طرح قدیمی نشود و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.

در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

لوگو شرکت ایران کاشانه تلفیقی از نشان و تایپوگرافی حروف می باشد.