طراحی لوگو روغن صنعتی البرز

طراحی لوگو روغن صنعتی البرز

طراحی نشان صنعتی

یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار خود و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند تا باعث شناخت محصول و معرفی خدمات وی در عرصه رقابت و بازار شود طراحی نشان صنعتی و علامت انحصاری او می باشد که در جریان برندینگ سازی اصولی شما کمک شایانی می کند.

در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

طراحی لوگو روغن صنعتی البرز

در طراحی لوگو به این نکته باید توجه داشت که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد به بیان دیگر با گذشت زمان طرح قدیمی نشود و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.

طراحی نشان تجاری با توجه به نوع استفاده و کاربرد آن به دو گروهزیر تقسیم می شوند:

تایپوگرافی

نشان، آرام یا لوگو