طراحی اوراق اداری ساماندهان نیرو سگال

طراحی اوراق اداری ساماندهان نیرو سگال

طراحی اوراق اداری

اوراق اداری یا  ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و … اطلاق می شود.

در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مانند فاکتور، قبض، کاردکس و فرم های داخلی)، کارت های پرسنلی، لیبل و … می توانند جایگاه داشته باشند .

طراحی اوراق اداری ساماندهان نیرو سگال

ما ست اداری ساماندهان نیرو سگال  را با زیباترین طرح و بهترین کیفیت طراحی و چاپ کردیم که  شامل موارد زیر است:

سربرگ A4

سربرگ A5

کارت ویزیت(2 رو)

پاکت A4

پاکت ملخی

کاغذ یادداشت

شما با داشتن این مجموعه  می توانید به بسیاری از نیازهایتان پاسخ دهید.در صورت نیاز می توانید به جای هریک از موارد فوق عنوان مورد نیازی که مخصوص کار خودتان هست را سفارش دهید.

مانند انواع بلیط بارکد فاکتور سررسید اسناد و ….

با کانون تبلیغاتی نارستان بهترین باشید.