چاپ سر رسید و تقویم رومیزی

یکی از گسترده ترین هدایای تبلیغاتی در آستانه هر سال شمسی، چاپ سر رسید سال جدید می باشد؛ به همین جهت انواع مختلفی از سررسید ها و تقویم ها در بازار موجود است.
در این بین شرکت هایی که تمایل بیش تری به تبلیغات اختصاصی خود نشان می دهند، سررسید یا تقویم را به صورت تمام اختصاصی با لوگو و مشخصات خود چاپ می نمایند.
سایر شرکت ها هم از خدمات مختلف تبلیغاتی برروی سررسیدها نظیر چاپ طلاکوب و داغی بر روی جلد، قرار دادن لت های تبلیغاتی در داخل سررسید، جلد و آستر بدرقه اختصاصی، ترام صفحات و … بهره می برند.

گروه تبلیغاتی نارستان با سابقه درخشانی که در این زمینه دارد، آمادگی خود را جهت انواع سفارشات اختصاصی تقویم و سررسید سال جدید اعلام می دارد؛ ضمن اینکه انواع خدمات چاپ روی تقویم های آماده هم توسط ما انجام می پذیرد.