تبلیغات صدا و سیما

” در رسانه ملی تأثیرگذار و متمایز دیده شوید “

شناخت کامل و دقیق از روند تولید و ضوابط پخش آگهی از صداوسیما و ارائه مناسب‌ترین برنامه پخش آگهی، با توجه به جداول برنامه‌های تلویزیونی و تشخیص مخاطبان هدف و همچنین برنامه‌ریزی دقیق از لحظه شروع تولید تیزر تا پایان پخش آگهی و ارائه گزارش خدمات پخش آگهی به مشتریان ازجمله خدماتی است که در این بخش ارائه می‌گردد.