چاپ کاتالوگ شرکت هفل

چاپ کاتالوگ شرکت هفل

کانون تبلیغاتی نارستان کار چاپ مجموعه کاتالوگ های شرکت هفل را بر عهده گرفت که در مجموع کار با کیفیت با قیمتی مناسب را تحویل آن مجموعه محترم نمود.

کاتالوگ را می توان به بیان ساده شرح خدمات یا اطلاعاتی در مورد یک شرکت یا محصول که به صورت فهرست بار به مخاطبین خود اراپه می دهد بیان کرد.

در تعریف کاتالوگ که آن را کالا نما نیز می نامند می تواند شامل محتوا ( عکس، متون، جداول و …) باشد که در طراحی کاتالوگ کاربرد دارد.

همچنین می توانید محصولات و یا خدمات خود را به مصرف کننده معرفی کنید.

در بیشتر محصولات طرز استفاده از نوع محصول را در کاتالوگ یا بروشور مشخص می کنند. کاتالوگ معمولا در سایز های استاندارد A4, A5 مورد استفاده قرار می گیرد.