چاپ بروشور اپلیکیشن نور باران

چاپ بروشور اپلیکیشن نور باران

چاپ بروشور اپلیکیشن نور باران

کانون تبلیغاتی نارستان کار چاپ بروشور سالن زیبایی ویوسا را بر عهده گرفت.

بروشور، یکی از رایج ترین تبلیغات در بین دارندگان مشاغل مختلف است که در قطع ها و انواع مختلفی طراحی و چاپ می شوند.

هر ساله میلیون ها عدد از این نوع کالای تبلیغاتی، در سراسر جهان تولید می شود.

این در حالیست که تنها تعداد اندکی از آن ها، مصرف کننده را راغب می کند آن بروشور را پیش خودش نگه دارد. باقی آن ها، سرنوشتشان کف خیابان و سطل زباله است.

حال اگر می خواهید بروشور تبلیغاتی شما، وظیفه اش را به خوبی انجام دهد و برای شما مشتری بسازد، ناگزیر هستید اصول درست طراحی را بدانید.

درست است که در اکثر موارد خودتان طراحی نمی کنید و کار را به طراح می سپارید. اما دانستن این موارد از این جنبه مفید است که بدانید از طراح چه می خواهید.