طراحی پوستر اپلیکیشن نور باران

طراحی پوستر اپلیکیشن نور باران

طراحی پوستر معرفی محصول (خدمات)

طراحی پوستر معرفی محصول :

این ابزار که در جهت برندینگ کردن محصول یا خدمات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به قشر گسترده ای از مخاطبین می شود.

طراحی پوستر به عنوان یک رسانه اطلاع‌رسانی و تبلیغ به کار گرفته می شود. این نوع از خدمات قابلیت چاپ در همه نوع ابعاد و هر نوع از فرم چاپی اعم از افست و دیجیتال را دارا می باشد.

طراحی پوستر اپلیکیشن نور باران

با توجه به کاربرد و نحوه استفاده قابلیت تدوام پذیری بیشتری در رنگ و مطالب آن با استفاده از انواع روکش را دارا می باشد.

نوع چاپ را تعداد سفارش چاپی می تواند مشخص کند.