طراحی لوگو کانون تبلیغاتی مدیران

طراحی لوگو کانون تبلیغاتی مدیران

طراحی تایپوگرافی

طراحی تایپوگرافی ، لوگو یا نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند؛ و شما ر ا یک مجموعه حرفه ای بیابند.

یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار خود و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند نشان تجاری و علامت انحصاری او می باشد، این امر کمک به برندینگ سازی اصولی و حرفه ای شما می کند.

در طراحی لوگو یا تایپوگرافی توجه به این نکته که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد با اهمیت است به و با گذشت زمان طرح قدیمی نشده و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.

طراحی نشان کانون تبلیغاتی مدیران

طراحی لوگو کانون تبلیغاتی مدیران با متد لوگو تایپ طراحی شده است.

طراحی نام برند ، شخص ، سازمان و … به صورت مفهومی و یا تایپوگرافی ساده اما منحصررا لوگو تایپ می گویند.

لوگو تایپ ها مانند دیگر سبک ها میتوانند پیچیده و یا ساده طراحی شوند اما به دلیل اینکه در لوگوتایپ ، خوانایی نام و حروف بسیار حائز اهمیت است .

رعایت اصول تایپوگرافی ناخواسته مسیر طراحی را به سمت یک طراحی ساده حرکت میدهد.

کیفیت خروجی یک لوگوتایپ ، ارتباط مستقیمی با نام و چیدمان حروف در کنار یکدیگر دارد. بنابراین طراحی در این سبک یا اصولا خیلی ساده و یا بسیار سخت است.

جهت سفارش لوگو تایپ های حرفه ای و سفارشی با ما تماس بگیرید.