طراحی لوگو موسسه دیدبان رسانه قاصدک

طراحی لوگو موسسه دیدبان رسانه قاصدک

طراحی نشان و آرام

یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار خود و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند تا باعث شناخت محصول و معرفی خدمات وی در عرصه رقابت و بازار شود طراحی لوگو یا نشان و آرام او می باشد، با توجه به نوع استفاده و کاربرد به دو گروه تقسیم می شود:

1) تایپوگرافی

2) و نشان، آرام یا لوگو

در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند. به بیان دیگر این امر کمک به برندینگ سازی اصولی و حرفه ای شما می کند.

طراحی لوگو موسسه دیدبان رسانه قاصدک

در طراحی لوگو به این نکته باید توجه داشت که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد به بیان دیگر با گذشت زمان طرح قدیمی نشود و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.