طراحی لوگو شرکت گرین

طراحی نشان تجاری

در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کرد تا باعث شناخت محصول و معرفی خدمات وی در عرصه رقابت و بازار شود طراحی لوگو و یا طراحی نشان تجاری می باشد، این امر کمک به برندینگ سازی شما می کند.

با توجه به سبک و متد طراحی دو گروه طراحی لوگو می باشد:

1. تایپوگرافی 2. آرام یا لوگو

در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید معرف شماست و می گوید چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

 

طراحی لوگو شرکت گرین

لوگو شرکت گرین یک لوگوی ترکیبی است.

همانگونه که از اسمش پیداست، یک لوگوی ترکیبی متشکل از ترکیبی از لوگوهای حروفی یا کلمه ای، لوگوی تصویری، لوگوی انتزاعی ویا کاراکتری است.

تصویر و نوشته میتوانند کنار یکدیگر یا در بالا و پایین یکدیگر قرار گرفته و یا در یکدیگر ادغام شوند تا تصویری را شکل دهند.

از آنجایی که یک نام با تصویر همراه است، لوگوی ترکیبی انتخابی چند جانبه میباشد که در آن نوشته با تصویر همراه میشود تا به برند شما قدرت بیشتری بدهد.

با یک لوگوی ترکیبی مردم با نام و تصویر شما به طور یکجا ارتباط برقرار میکنند.

همچنین از آنجاییکه یک نماد و نوشته بایکدیگر یک تصویر مجزا را ایجاد میکنند، معمولا تبدیل این لوگوها به یک علامت تجاری آسانتر از یک لوگوی تصویری تنها است.