طراحی لوگو سالن زیبایی سیتکا

طراحی لوگو سالن زیبایی سیتکا

طراحی لوگو یا نشان (آرم)

برای یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار خود و معرفی خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند تا باعث شناخت وی در عرصه رقابت و بازار شود طراحی لوگو یا نشان (آرم) او می باشد.

این امر کمک به برندینگ سازی اصولی شما می کند در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

طراحی لوگو سالن زیبایی سیتکا

در طراحی لوگو به این نکته باید توجه داشت که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد به بیان دیگر با گذشت زمان طرح قدیمی نشود و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.

که با توجه به نوع استفاده و کاربرد آن به دو گروه تایپوگرافی و نشان، آرام یا لوگو تقسیم می شود.

در طراحی لوگی سالن زیبایی سیتکا از تلفیق هر دو حالت تایپوگرافی و آرم و نشان استفاده شده.