طراحی لوگو جوک سرا

طراحی لوگوی تلفیقی (تایپوگرافی و نشان)

یک کارآفرین در فرآیند هویت بخشی به کسب و کار و معرفی کالا و خدمات اولین مولفه ای که باید به آن توجه کند تا باعث شناخت محصول و معرفی خدمات وی در عرصه رقابت و بازار شود نشان تجاری و علامت انحصاری او می باشد.

این امر کمک به برندینگ سازی اصولی شما می کند؛ با توجه به نوع استفاده و کاربرد به دو گروه تایپوگرافی و نشان، آرام یا لوگو تقسیم می شود.

در طراحی لوگو به این نکته باید توجه داشت که سبک و متد طراحی وابسته به زمان خاصی نباشد به بیان دیگر با گذشت زمان طرح قدیمی نشود و همان تاثیرگذاری روز اول را در مخاطبین داشته باشد.

در واقع این لوگو و نشان شماست که می گوید شما چه کسی هستید، حرفه و فعالیت شما چیست، و یا اینکه چرا بقیه باید شما را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

طراحی لوگو جوک سرا

در روش طراحی این لوگو از طراحی لوگوی تلفیقی یعنی تلفیق تایپوگرافی و نشان استفاده شده است.