طراحی لوگو آموزشگاه هنر یاسمن

طراحی لوگو آموزشگاه هنر یاسمن

طراحی لوگو

لوگو ، آرم ، نماد ، نماد ، پرتو ، نشانه نوشته ، مفهوم و هویت و اصالت یک اسم را نشان میدهند در حالیکه ذاتا با یکدیگر از نظر خلاقیت و کاربری متفاوت هستند.

لوگو یا پرتو ، طرحی گرافیکی خلاقانه و منحصر بفرد مفهومی یا بی معنا می باشد.

نشانه تصویری طرحی گرافیکی و بصری ( پیکتوگرام لوگو ) است.

مفهوم اثر نوشته طرحی نوشتاری و بصری ( لوگو تایپ ) را دربرگیرنده میشود.

نشانه آمیزه ای ترکیبی از پیکتوگرام و لوگو تایپ است.

نشانه تک طرحی از حروف نخست اسم تجاری ( مونو گرام ) می باشد.

و لوگو سه بعدی ، گونه ای جدید ازطراحی پرسپکتیو لوگو دیجیتال است.

 

طراحی لوگو آموزشگاه هنر یاسمن

لوگو آموزشگاه هنر یاسمن یک لوگو ترکیبی می باشد.

همانگونه که از اسمش پیداست، یک لوگوی ترکیبی متشکل از ترکیبی از لوگوهای حروفی یا کلمه ای، لوگوی تصویری، لوگوی انتزاعی ویا کاراکتری است.

تصویر و نوشته میتوانند کنار یکدیگر یا در بالا و پایین یکدیگر قرار گرفته و یا در یکدیگر ادغام شوند تا تصویری را شکل دهند.

از انجاییکه یک نام با تصویر همراه است، لوگوی ترکیبی انتخابی چند جانبه میباشد که در آن نوشته با تصویر و یا با Mascot همراه میشود تا به برند شما قدرت بیشتری بدهد. با یک لوگوی ترکیبی مردم با نام و تصویر شما به طور یکجا ارتباط برقرار میکنند.

همچنین از آنجاییکه یک نماد و نوشته بایکدیگر یک تصویر مجزا را ایجاد میکنند،

معمولا تبدیل این لوگوها به یک علامت تجاری آسانتر از یک لوگوی تصویری تنها است.