طراحی اوراق اداری مجموعه ورزشی دزاشیب

طراحی اوراق اداری مجموعه ورزشی دزاشیب

اوراق اداری

با یک پارچه کردن اوراق خود می توانید بسیار تاثیر گذار تر از قبل ظاهر شوید و هر یک از این عناصر تبلیغاتی خود به تنهایی نقش حائذ ارزشی را در امر تبلیغات شما خواهد داشت.

طراحی ست اداری نشان دهنده ی هویت سازمان یافته ی شما دارد. به طور مثال میتوانید تصور کنید اگر نامه ای از شرکت بنز برای شما بیاید ، قطعا پاکت نامه با خود نامه هماهنگ است.

حال اگر می خواهید این هویت را در ذهن مخاطبتان داشته باشد لازم است تا یک رنگ شوید ! تمام اوراقتان از رنگی سازمانی ، طرح تکرار شونده ( Pattern ) اختصاصی و نهایتا هویتی متمایز داشته باشید .

این هویت در طراحی ست اداری به اوج خودش میرسد و تاکید بر اصالت یکی از مهمترین اصول موفقیت شما خواهد بود .

 

طراحی اوراق اداری مجموعه ورزشی دزاشیب

ما ابتدا عناصر گرافیکی اپلیکیشن نور باران را مورد بررسی قرار دادیم .

سپس سعی کردیم با استفاده از رنگ های سازمانی وعناصر موجود آن ها را به هم  ارتباط دهیم.

در این راه معمولا  از الگوهای تکرار شونده رنگ های مکمل  و یک سری از راهکارهای  مرتبط سازی استفاده کردیم که موجب جلب رضایت حداکثری مشتری گردید.

با کانون تبلیغاتی نارستان بهترین باشید.