طراحی اوراق اداری اپلیکیشن نور باران

طراحی اوراق اداری اپلیکیشن نور باران

اوراق اداری

اوراق و ست اداری به مجموعه اسنادی از قبیل سربرگ، کارت ویزیت، انواع پاکت نامه و … اطلاق می شود.

در کنار آن ها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، اوراق مالی و اداری (مانند فاکتور، قبض، کاردکس و فرم های داخلی)، کارت های پرسنلی، لیبل و … می توانند جایگاه داشته باشند .

 

طراحی اوراق اداری اپلیکیشن نور باران

ما ابتدا عناصر گرافیکی اپلیکیشن نور باران را مورد بررسی قرار دادیم .

سپس سعی کردیم با استفاده از رنگ های سازمانی وعناصر موجود آن ها را به هم  ارتباط دهیم.

در این راه معمولا  از الگوهای تکرار شونده رنگ های مکمل  و یک سری از راهکارهای  مرتبط سازی استفاده کردیم که موجب جلب رضایت حداکثری مشتری گردید.

با کانون تبلیغاتی نارستان بهترین باشید.