برنـامـه ریزی هدفمند

کمپین چیست؟

واژه کمپین در سال های اخیر بسیار به کار برده می شود. دلیل آن هم رشد استفاده از فضای مجازی برای کارهای تبلیغاتی و جمعی است. واژه کمپین در لغت به معنی پویش و کارزار است و در حوزه تبلیغات به آن کمپین تبلیغاتی یا برنامه جامع تبلیغات می گویند.

هدف نهایی هر کمپین تبلیغاتی، افزایش آگاهی مردم راجع به یک موضوع، شرکت و یا محصول خاص و در نهایت، ایجاد نیاز برای آن است.
ساختار هر کمپین تبلیغاتی نیز اغلب به ذات محصول و یا موضوع مورد تبلیغ و همچنین مخاطبان هدفی که آن کمپین برای دستیابی به آن‌ها طراحی شده، بستگی دارد.

فعالیت های کمپین

یک کمپین شامل مجموعه ای از فعالیت های هدفمند است که به صورت منظم، اجرا و پیگیری می شود. کلیه فعالیت های کمپین به گونه ای طراحی و سازمان دهی شده است که از طریق ارسال پیام های مشخص، متوالی و تکرارپذیر به مخاطبان هدف، منجر به تاثیر پذیری آنها شده و نگرش آنها را نسبت به یک محصول خاص یا یک جریان سیاسی تغییر دهد.

این تأثیرگذاری از طریق ابزارهای ارتباط جمعی و رسانه های تاثیرگذار صورت گرفته و به دنبال آن واکنش های مورد انتظار به وجود خواهد آمد.
یک معنای کمپین تبلیغاتی، استفاده از کانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی است. به این صورت که یک پیام یکسان که از طریق رسانه های مختلف که در برخی مواقع ثابت هستند، به اشتراک گذاشته می شود.
کمپین تبلیغاتی معمولا توسط یک دفتر تبلیغاتی تدوین و اجرا می‌شود.

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی، برخلاف باور بسیاری، الزامی به چند وجهی بودن ندارد، در حقیقت کمپین‌های تبلیغاتی می‌توانند تنها در بستر آنلاین اجرایی شوند و یا به صورت کامل بر بسترهای آفلاین باشند. هر کمپین تبلیغاتی برای معرفی، افزایش فروش و یا تغییر نگاه کاربران نسبت به یک محصول یا خدمت طراحی می‌شود و پیش و پس از اجرای آن می‌بایست میزان تأثیرگذاری آن را ارزیابی نمود.

هر برنامه تبلیغاتی بسته به اوضاع و نوع بازار و مخاطبان تبلیغات ممکن است به روش مخصوص به خود انجام شود. اما به طور کلی، براساس الگو سازی سیستمی و تعریف دفتر تبلیغاتی، در همه برنامه تبلیغاتی مراحل کم وبیش مشابهی طی می‌شوند که عبارتند از:

۱. ارزیابی و تحقیق « بازار»: که در آن مشخص می‌شود بازار یا مشتریان کالای عرضه شدنی چه خصوصیاتی دارد (شناخت بازار هدف)، عکس العمل رقبای تبلیغاتی با مشاهده و آگاهی از برنامه تبلیغاتی چگونه پیش بینی می‌شود.

(شناخت رقبا)، « سهم از بازار» فعلی آگهی دهنده چقدر است و چه عواملی را می‌توان به عنوان عوامل بزرگ و کوچک فهرست کرد که در تعیین استراتژی ارزیابی بازار کاربرد داشته باشد، نیز ممکن است از آمارهای موسسات پژهشی تبلیغات استفاده شود.
۲. تعیین اهداف تبلیغات
۳. محاسبات و تعیین بودجه تبلیغات
۴. طراحی و برنامه ریزی کمپین: بررسی شیوه های تاثیرگذار و منطبق با استراتژی و هدف کمپین تبلیغاتی
۵. برنامه ریزی و انتخاب رسانه: در این مرحله به دقت مشخص می‌شود که با توجه به داده‌های چهار مرحله قبل، از چه رسانه‌هایی و چه مقدار «فضا» و «زمان»، و چند نوبت تکرار باید استفاده شود.
۸. اجرای کمپین تبلیغاتی: در این مرحله، نسخه‌ها و دستورالعلها، به گروه تولید داده می‌شود تا متون چاپ، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، آگهی‌های خیابانی، آگهی‌های پستی و غیره تولید یا به اجرا گذاشته شوند.

ممکن است امور اجرایی ای مرحله خارج از مؤسسه انجام شود که احتمالاً هیچ تخصصی در تبلیغات ندارند.