مستند سازی 520 بیلبورد جاده ای ناجا

مستند سازی 520 بیلبورد جاده ای ناجا

مستندسازی 520 بیلبورد جاده‌ای نیروی انتظامی یکی از پروژه‌های بسیار موفق کانون تبلیغاتی نارستان در سال‌های گذشته به لحاظ وسعت و تعداد نیروی انسانی درگیر پروژه مستندسازی بیلبوردهای فرهنگی اطلاع‌رسانی ناجا...

ادامه مطلب